VÄLKOMMEN TILL HEALING HEART

 

Längtar du efter ett varande där själ och hjärta får plats? Där du kan känna större tillförsikt och riktning samt ökad inspiration och lust? Vill du utveckla relationen med dig själv och få utrymme till vila och läkning. Healing heArt erbjuder möjligheten till en sådan resa utifrån en variation av kroppsliga och sinnliga terapi och behandlingsformer.

Med värme och förhoppning om att se dig snart!

I KONTAKT MED DIN LIVSPOTENTIAL

Hjärtat helar

I dess vidaste betydelse är varje människa i grunden en kreativ och spirituell varelse, men ofta ger vi utrymme till endast en begränsad del av våra möjligheter. Vardagen och de erfarenheter vi möter längs vägen, från tidig barndom och vidare genom livet, kan tynga oss. Med allt från trötthet, ilska, sorg och rädslor, till omedvetna beteenden och upprepande livsmönster som vi önskar hitta en väg ut ur men inte vet hur. Viktiga aspekter av vår helhet krymps och begränsas. När dessa istället tillåts växa kan våra komplexa delar bli en källa till glädje, energi och livskraft samt visa vägen till en rikare och mer meningsfull upplevelse av vår existens.

Kroppen lagrar ofta negativa minnen och händelser som smärta och andra somatiska eller psykiska besvär, vilket kan göra att vi inte alltid ser sambandet och den orsak som ligger till grund för hur vi mår. Den kultur vi lever i ger heller inte de bästa förutsättningarna för en kropp och själ i balans, utan manar oss till fokus på prestation, överlevnad, status och konsumtion. Detta dränerar och vilseleder med följden att vi känner oss tomma och utmattade, utan kontakt med den spirituella naturen i och runt omkring oss.

Min erfarenhet är att det finns många vägar till vitalitet och ökad hälsa och det är min övertygelse att det är du själv som har ansvaret och den fulla förmågan att möta, skapa och omskapa ditt liv. Men ibland kan det behövas stöttning, inspiration och hjälp på vägen. Varje människa är en unik individ, dock ställd inför universella, existentiella livsteman. Där kan vi känna igen oss i varandra och därmed få hjälp att bearbeta vår historia i en vidare spegling. En värld i rörelse gör att vi också är i möte med ständig förändring, vilket kan göra att olika vägar till välmående passar olika bra i relation till den fas du befinner dig i just nu.

I KONTAKT MED DIN LIVSPOTENTIAL

Hjärtat helar

I dess vidaste betydelse är varje människa i grunden en kreativ och spirituell varelse, men ofta ger vi utrymme till endast en begränsad del av våra möjligheter. Vardagen och de erfarenheter vi möter längs vägen, från tidig barndom och vidare genom livet, kan tynga oss. Med allt från trötthet, ilska, sorg och rädslor, till omedvetna beteenden och upprepande livsmönster som vi önskar hitta en väg ut ur men inte vet hur. Viktiga aspekter av vår helhet krymps och begränsas. När dessa istället tillåts växa kan våra komplexa delar bli en källa till glädje, energi och livskraft samt visa vägen till en rikare och mer meningsfull upplevelse av vår existens.

Kroppen lagrar ofta negativa minnen och händelser som smärta och andra somatiska eller psykiska besvär, vilket kan göra att vi inte alltid ser sambandet och den orsak som ligger till grund för hur vi mår. Den kultur vi lever i ger heller inte de bästa förutsättningarna för en kropp och själ i balans, utan manar oss till fokus på prestation, överlevnad, status och konsumtion. Detta dränerar och vilseleder med följden att vi känner oss tomma och utmattade, utan kontakt med den spirituella naturen i och runt omkring oss.

Min erfarenhet är att det finns många vägar till vitalitet och ökad hälsa och det är min övertygelse att det är du själv som har ansvaret och den fulla förmågan att möta, skapa och omskapa ditt liv. Men ibland kan det behövas stöttning, inspiration och hjälp på vägen. Varje människa är en unik individ, dock ställd inför universella, existentiella livsteman. Där kan vi känna igen oss i varandra och därmed få hjälp att bearbeta vår historia i en vidare spegling. En värld i rörelse gör att vi också är i möte med ständig förändring, vilket kan göra att olika vägar till välmående passar olika bra i relation till den fas du befinner dig i just nu.

EN PALETT AV MÖJLIGHETER

Uttryckande konstterapi

Vill du möta upp din längtan och låta ditt inre få växa? Vill du befria dig från låsningar och bli tydligare för dig själv och andra? Vill du utveckla relationen med dig själv så att glömda och gömda sidor kan få komma till uttryck och du kan förstå och sammanfoga dina delar till en helhet. Vill du förstå och hantera dina behov bättre? Behöver du läka och finna återhämtning?

I Uttryckande konstterapi fungerar konsten som en hållande, läkande, och utvecklande kraft i kombination med samtal och inre fokusering. Konstuttrycken, som innefattar bild, musik, rörelse, poesi, sagor, myter och drama, anpassas och varieras efter din person och situation. Inga förkunskaper krävs då metoden bygger på lekfullt utforskande i stunden.

Uttryckande konstterapi kan ses som en form av kroppsterapi och jag arbetar utifrån psykodynamisk grund med fokus på sambandet mellan kropp och själ, människa och natur, existentiella livsfrågor och närvaro i nuet. Den här formen av behandling innebär ett åtagande över tid (från 6 tillfällen och uppåt) och inleds alltid med tre separata samtal där vi båda har möjligheten att undersöka om vi ska fortsätta arbeta tillsammans och i så fall med vad.

Du kan också delta i självutvecklande workshopgrupper genom uttryckande konst. Se stycket om Självutveckling.

EN PALETT AV MÖJLIGHETER

Uttryckande konstterapi

Vill du möta upp din längtan och låta ditt inre få växa? Vill du befria dig från låsningar och bli tydligare för dig själv och andra? Vill du utveckla relationen med dig själv så att glömda och gömda sidor kan få komma till uttryck och du kan förstå och sammanfoga dina delar till en helhet. Vill du förstå och hantera dina behov bättre? Behöver du läka och finna återhämtning?

I Uttryckande konstterapi fungerar konsten som en hållande, läkande, och utvecklande kraft i kombination med samtal och inre fokusering. Konstuttrycken, som innefattar bild, musik, rörelse, poesi, sagor, myter och drama, anpassas och varieras efter din person och situation. Inga förkunskaper krävs då metoden bygger på lekfullt utforskande i stunden.

Uttryckande konstterapi kan ses som en form av kroppsterapi och jag arbetar utifrån psykodynamisk grund med fokus på sambandet mellan kropp och själ, människa och natur, existentiella livsfrågor och närvaro i nuet. Den här formen av behandling innebär ett åtagande över tid (från 6 tillfällen och uppåt) och inleds alltid med tre separata samtal där vi båda har möjligheten att undersöka om vi ska fortsätta arbeta tillsammans och i så fall med vad.

Du kan också delta i självutvecklande workshopgrupper genom uttryckande konst. Se stycket om Självutveckling.

HELANDE BEHANDLINGAR

Regndroppsmassage

Har du behov att stärka ditt immunförsvar, stressa ner, hjälpa kroppen till fysisk och känslomässig balans samt ge lindring och läkning till smärtor och problem i muskler, leder och skelett? Regndroppsmassage är en mjuk behandling på fötter, rygg och nacke med essentiella oljor av högsta kvalitet. Den kombinerar massagetekniker från Tibetanska munkar och Lakota-indiandernas syn på kroppens energifält. Tekniken är utvecklad av dr. Gary Young och låter läkekrafterna från drygt 10 örter och växter samarbeta genom applikation och inhalation så att kroppen får hjälp till självläkning, utrensning och stimulans på flera nivåer.


Healing

Healing är ett namn som kan betyda flera olika former av metoder och behandlingar. Grundsyftet är att låta din kropp och själ få komma till hälsa och balans. Hos mig får du ligga påklädd, inbäddad och ompysslad på en varm bänk medan jag ömsom håller händerna på delar av din kropp samt en bit ifrån. Genom att känna in och lyssna på din kropp och energi på detta sätt kan minnen, inre förnimmelser och känslor få komma till ytan och tas om hand med värme och kärlek. En healingsession öppnar ibland upp för inspiration och lust till vidare utforskande av den egna själsliga utvecklingen.


Ayurvedisk massage

Vill du öka kroppens blodcirkulation och rensa lymfsystemet är en Ayurvedisk massage med värmda örtknyten något för dig. Knytena görs för hand och är fyllda med ris eller grovt havssalt. De värms och doppas i en massageolja anpassad för dig. Denna behandling är utrensande och avslappnande med möjlighet att öppna upp för ny energi.

HELANDE BEHANDLINGAR

Regndroppsmassage

Har du behov att stärka ditt immunförsvar, stressa ner, hjälpa kroppen till fysisk och känslomässig balans samt ge lindring och läkning till smärtor och problem i muskler, leder och skelett? Regndroppsmassage är en mjuk behandling på fötter, rygg och nacke med essentiella oljor av högsta kvalitet. Den kombinerar massagetekniker från Tibetanska munkar och Lakota-indiandernas syn på kroppens energifält. Tekniken är utvecklad av dr. Gary Young och låter läkekrafterna från drygt 10 örter och växter samarbeta genom applikation och inhalation så att kroppen får hjälp till självläkning, utrensning och stimulans på flera nivåer.


Healing

Healing är ett namn som kan betyda flera olika former av metoder och behandlingar. Grundsyftet är att låta din kropp och själ få komma till hälsa och balans. Hos mig får du ligga påklädd, inbäddad och ompysslad på en varm bänk medan jag ömsom håller händerna på delar av din kropp samt en bit ifrån. Genom att känna in och lyssna på din kropp och energi på detta sätt kan minnen, inre förnimmelser och känslor få komma till ytan och tas om hand med värme och kärlek. En healingsession öppnar ibland upp för inspiration och lust till vidare utforskande av den egna själsliga utvecklingen.


Ayurvedisk massage

Vill du öka kroppens blodcirkulation och rensa lymfsystemet är en Ayurvedisk massage med värmda örtknyten något för dig. Knytena görs för hand och är fyllda med ris eller grovt havssalt. De värms och doppas i en massageolja anpassad för dig. Denna behandling är utrensande och avslappnande med möjlighet att öppna upp för ny energi.

HELANDE BEHANDLINGAR

Regndropps-massage

Har du behov att stärka ditt immunförsvar, stressa ner, hjälpa kroppen till fysisk och känslomässig balans samt ge lindring och läkning till smärtor och problem i muskler, leder och skelett? Regndroppsmassage är en mjuk behandling på fötter, rygg och nacke med essentiella oljor av högsta kvalitet. Den kombinerar massagetekniker från Tibetanska munkar och Lakota-indiandernas syn på kroppens energifält. Tekniken är utvecklad av dr. Gary Young och låter läkekrafterna från drygt 10 örter och växter samarbeta genom applikation och inhalation så att kroppen får hjälp till självläkning, utrensning och stimulans på flera nivåer.


Healing

Healing är ett namn som kan betyda flera olika former av metoder och behandlingar. Grundsyftet är att låta din kropp och själ få komma till hälsa och balans. Hos mig får du ligga påklädd, inbäddad och ompysslad på en varm bänk medan jag ömsom håller händerna på delar av din kropp samt en bit ifrån. Genom att känna in och lyssna på din kropp och energi på detta sätt kan minnen, inre förnimmelser och känslor få komma till ytan och tas om hand med värme och kärlek. En healingsession öppnar ibland upp för inspiration och lust till vidare utforskande av den egna själsliga utvecklingen.


Ayurvedisk massage

Vill du öka kroppens blodcirkulation och rensa lymfsystemet är en Ayurvedisk massage med värmda örtknyten något för dig. Knytena görs för hand och är fyllda med ris eller grovt havssalt. De värms och doppas i en massageolja anpassad för dig. Denna behandling är utrensande och avslappnande med möjlighet att öppna upp för ny energi.

FÖLJ DINA DRÖMMAR – SJÄLVUTVECKLING

Vägledande samtal

Att följa sitt hjärta är ett väl använt uttryck, men kanske stundtals svårt att omsätta i verkligheten. Ibland är intrycken många och de inre svaren osäkra och otydliga. Vi kan känna oss vilse och ha behov av guidning. Genom “Vägledande Samtal” kan du få hjälp att se på dig själv och din situation på nytt. Jag använder inspirerande kortlekar och meditation som öppnar för andra vägar till insikt bortom det logiska sinnets begränsningar.


Workshops

“Självutveckling i skapande möten” är en Uttryckandekonst-workshop som återkommer några tillfällen under året med olika teman. Inga förkunskaper behövs och vi betonar lekens kravlösa väg till upptäckter och läkande. “Själsviskningar” hålls en kväll i månaden med guidade meditationer samt efterföljande intuitiva budskap för gruppen och individuellt. Detta är ett tillfälle att varva ner och få distans till vardagens sorl, så att du kan återknyta till din inre sanning och vägledning. Se dessa sessioner som inspiration och hjälp till din egen förmåga att tona in på en större tillvaro. Håll utkik efter aktuella workshops och själsviskningar i fältet för “Events” samt på bloggen.


Drömgrupp

Vill du jobba aktivt med dina nattliga drömmar som insiktsbärare från ditt undermedvetna till ditt medvetna jag,? Delta i en grupp som ses kontinuerligt varannan vecka under en termin. Vi använder Uttryckande konst och drömarbete som utgångspunkt för utveckling, förståelse och förändringsarbete. Nästa uppstart; hösten 2017

FÖLJ DINA DRÖMMAR – SJÄLVUTVECKLING

Vägledande samtal

Att följa sitt hjärta är ett väl använt uttryck, men kanske stundtals svårt att omsätta i verkligheten. Ibland är intrycken många och de inre svaren osäkra och otydliga. Vi kan känna oss vilse och ha behov av guidning. Genom “Vägledande Samtal” kan du få hjälp att se på dig själv och din situation på nytt. Jag använder inspirerande kortlekar och meditation som öppnar för andra vägar till insikt bortom det logiska sinnets begränsningar.


Workshops

“Självutveckling i skapande möten” är en Uttryckandekonst-workshop som återkommer några tillfällen under året med olika teman. Inga förkunskaper behövs och vi betonar lekens kravlösa väg till upptäckter och läkande. “Själsviskningar” hålls en kväll i månaden med guidade meditationer samt efterföljande intuitiva budskap för gruppen och individuellt. Detta är ett tillfälle att varva ner och få distans till vardagens sorl, så att du kan återknyta till din inre sanning och vägledning. Se dessa sessioner som inspiration och hjälp till din egen förmåga att tona in på en större tillvaro. Håll utkik efter aktuella workshops och själsviskningar i fältet för “Events” samt på bloggen.


Drömgrupp

Vill du jobba aktivt med dina nattliga drömmar som insiktsbärare från ditt undermedvetna till ditt medvetna jag,? Delta i en grupp som ses kontinuerligt varannan vecka under en termin. Vi använder Uttryckande konst och drömarbete som utgångspunkt för utveckling, förståelse och förändringsarbete. Nästa uppstart; hösten 2017

KEMIKALIEFRI, EKOLOGISK & SINNLIG NJUTNING

Eteriska oljor

Jag använder 100% rena, organiskt odlade eteriska oljor från Young Living i nästan alla mina behandlingar då de på ett mycket fint och potent sätt stöttar inre och yttre hälsa på flera nivåer. Genom de otroligt små molekylerna har dessa oljor förmågan att tränga igenom cellväggar såväl som hjärnbarken där de understödjer och bidrar till kroppens egna system och självläkning. Känslosystemet, amygdala, nås via det närliggande doftcentrat när vi andas in. En doft har verkligen förmågan att lyfta ett tyngt sinne, lugna en stressad kropp eller mana till inspirerad aktion och handling. Young Livings naturprodukter är ett mellanting mellan modern forskning och uråldrig visdom. Med en mängd användningsområden för hem, kropp, och själ kan de ekologiska oljorna och produkterna hjälpa dig att minska din exponering för kemikalier, bidra till en renare miljö, öka ditt välmående samt återuppliva din inre kraft och skönhet.

Den primära framställningstekniken är varsam ångdestillering men även kallpressade oljor tillverkas. De eteriska oljorna har enormt mycket större effekt än torkade örter och ger snabba och goda resultat. Endast de allra renaste och mest potenta växtessenserna används i dessa produkter och oljorna kan spridas i luften, inhaleras, appliceras på huden eller användas vid massage. Flera oljor är utmärkta som hälsoboostande ingredienser i din matlagning och ingår dessutom i Young Livings egna kosttillskottserier.

Du kan köpa produkter och oljor genom mig samt konsultera mig för råd angående användning.

KEMIKALIEFRI, EKOLOGISK & SINNLIG NJUTNING

Eteriska oljor

Jag använder 100% rena, organiskt odlade eteriska oljor från Young Living i nästan alla mina behandlingar då de på ett mycket fint och potent sätt stöttar inre och yttre hälsa på flera nivåer. Genom de otroligt små molekylerna har dessa oljor förmågan att tränga igenom cellväggar såväl som hjärnbarken där de understödjer och bidrar till kroppens egna system och självläkning. Känslosystemet, amygdala, nås via det närliggande doftcentrat när vi andas in. En doft har verkligen förmågan att lyfta ett tyngt sinne, lugna en stressad kropp eller mana till inspirerad aktion och handling. Young Livings naturprodukter är ett mellanting mellan modern forskning och uråldrig visdom. Med en mängd användningsområden för hem, kropp, och själ kan de ekologiska oljorna och produkterna hjälpa dig att minska din exponering för kemikalier, bidra till en renare miljö, öka ditt välmående samt återuppliva din inre kraft och skönhet.

Den primära framställningstekniken är varsam ångdestillering men även kallpressade oljor tillverkas. De eteriska oljorna har enormt mycket större effekt än torkade örter och ger snabba och goda resultat. Endast de allra renaste och mest potenta växtessenserna används i dessa produkter och oljorna kan spridas i luften, inhaleras, appliceras på huden eller användas vid massage. Flera oljor är utmärkta som hälsoboostande ingredienser i din matlagning och ingår dessutom i Young Livings egna kosttillskottserier.

Du kan köpa produkter och oljor genom mig samt konsultera mig för råd angående användning.

GALLERI
Ingstagram

TA FÖRSTA STEGET MED HJÄRTAT


Boka tid hos mig

Healing heArt erbjuder olika sinnliga stigar till självkännedom, självläkning och självkärlek. Med önskan att bistå på din väg att navigera ditt skepp vidare i livet och stötta arbetet att förkroppsliga den kraft som vill ta sig till uttryck i just dig. 

Gör en bokningsförfrågan i kalendern med önskad dag, tid och typ av session så återkopplar jag och bekräftar din bokning via mail. Varmt Välkommen!

“Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi, ett uppvaknande, som genom dig övergår i handling, och eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig att finnas i något annat medium och gå förlorat.”

Martha Graham

TA FÖRSTA STEGET MED HJÄRTAT

Boka tid hos mig

Healing heArt erbjuder olika sinnliga stigar till självkännedom, självläkning och självkärlek. Med önskan att bistå på din väg att navigera ditt skepp vidare i livet och stötta arbetet att förkroppsliga den kraft som vill ta sig till uttryck i just dig. 

Gör en bokningsförfrågan i kalendern med önskad dag, tid och typ av session så återkopplar jag och bekräftar din bokning via mail. Varmt Välkommen!

“Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi, ett uppvaknande, som genom dig övergår i handling, och eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig att finnas i något annat medium och gå förlorat.”

Martha Graham

http://welcome.healingheart.se/
November 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

En stunds stillhet i vardagen och i dig själv att du kan återknyta kontakten med din själs inre röst.
Guidade meditationer och stärkande budskap.

Plats:
Datum:
Tid:
Pris:

Selebovägen 11, Enskede

En stunds stillhet i vardagen och i dig själv att du kan återknyta kontakten med din själs inre röst. Guidade meditationer och stärkande budskap.

Plats:
Datum:
Tid:
Pris:

Selebovägen 11, Enskede

ARTIKLAR
Läs vår blogg

Hjärtats Mysterium

När ett foster utvecklas bildas ämnen som ska utgöra bl.a hjärtat, redan efter 2 1/2 veckor. Från vecka 3 stängs ryggmärgen som legat blottad och hjärtat bildas i form av ett rör och börjar slå. Fostret är runt någon millimeter stort. Först efter ca 1 1/2 månad är hjärnan så utvecklad att den kan börja fungera. När kroppen dör är det hjärtat som avgör det slutgiltiga slutet, inte hjärnan.

read more

Follow your ‘Bliss’

“Hon slog sig ned på marken, stenen var varm, gräset mjukt. Vattnet glittrade stilla i det varma solljuset och världen var tyst. I bröstet växte ett lugn stort och öppet som himlen. Nuets kraft, naturens famn och de inre känslorummen i samklang förde henne till ett djupt närvarande tillstånd. Inspirationen började flöda och intuitionen viskade om stigar att söka samt förmågor att utveckla och bejaka.

read more

Jessica Eldenstjärna
2017